top of page

Serveis

Psicoterapia individual

El procés de teràpia individual s'inicia amb una primera visita en la qual, amb la demanda que la persona fa, es defineixen uns objectius i ja des d'un primer moment, es comença a treballar iniciant així el procés de canvi de l'estat actual a l'estat desitjat. Tant el psicòleg com la persona que té la demanda han d'adoptar un paper actiu en tot aquest procés.

Tarifa:
65€/sessió

Més informació i condicions teràpia psicològica presencial:

 

 

Psicòleg a domicili

El procés de la psicoterapia individual a domicili és el mateix que el de la psicoterapia en consulta, la diferència principal és que el psicòleg es desplaça al domicili de la persona que fa la demanda per facilitar la intervenció en casos amb unes determinades característiques.

Tarifa:
90€/sessió (servei no disponible actualment)

Psicoterapia individual online

El procés de psicoteràpia individual online té les mateixes característiques que el procés de psicoteràpia individual presencial, les visites és realitzaràn mitjançant videoconferència.
 

Tarifa:
60€/sessió

Més informació i condicions teràpia psicològica online:

 

 

bottom of page